CNS

Birlikte, dünyayı değiştirebiliriz...

Flavonin® Agro – Tarım Uygulamaları

Flavonin® Agro doğrudan tarım uygulamaları için geliştirilmiş bir ürün grubumuzdur- konvansiyonel kullanımları ya tamamen ikame eder ya da bazı durumlarda destek işlevi görür.

Flavonin® Agro ürün grubunun çok farklı kategorilerde yer alması, tek bir AB-Tarim Yönetmeliği altında bile geniş skalada bir talep gereksiniminin olmasından dolayıdır.

Avrupa dışındaki ülkelerin aksine, AB içerisindeki tescil mekanizmalarının son derece karmaşık ve eşgüdümlü olmamasından dolayı, Bitki Besleme veya Güçlendirme, ya da Gübre grupları altında ürünümüze tescil verilmektedir. Ancak, Türkiye de en isabetli şekli ile, Tarım Bakanlığı bünyesinde, Bitki Koruma Yönetmeliği altında, Aktivatör sınıfına dahil edilerek tescil işlemleri gerçekleştirilmiştir. Bu sınıflandırma, ürünümüzün işlevselliğini en güzel kategorize eden bir yaklaşımdır.

Clean Nature Solutions GmbH - Kamptalstrasse 66 - A-3550 Langenlois / Austria
Tel. +43 2734 32610 - Fax +43 2734 32610-20 - www.cns-world.com -

Yasal Uyarı