CNS

Birlikte, dünyayı değiştirebiliriz...

Flavonin® Clean - Temizlik ve Dezenfeksiyon Uygulamaları

Gıda ürünlerinin raf ömrünü uzatmak için geliştirilmiştir ve hala farklı talepleri karşılayacak tarzda mükemmelleştirmeler sürekli olarak yapılmaktadır. Gıda ürünlerinin paketlenmesi öncesi veya sırasında ortaya çıkabilecek her türlü zayıf nokta, üretimin tümünü ilgilendiren büyük kayıplara neden olmaktadır.

Bu tür sorunlar, ürünün nihai kalitesini bozmadan veya üretim akışını olumsuz yönde etkilemeyen, kalıntı bırakmayan temizlik maddeleri veya ara dezenfeksiyon uygulamaları ile çözülür.

Flavonin® Clean ürünleri ara ve nihai temizlik amaçlı çok farklı üretim sektörlerinde kullanılır - ve hatta son derece hassas alanlar olan Dondurma Makinaları, İçecek Makinaları ve Et İmalat üniteleri gibi. Bunların dışında çok yaygın diğer bir uygulama alanı ise, Süt Toplama Merkezlerindeki seyyar pastörler, Sağım ekipmanları vb. uygulamalarıdır.

 

Clean Nature Solutions GmbH - Kamptalstrasse 66 - A-3550 Langenlois / Austria
Tel. +43 2734 32610 - Fax +43 2734 32610-20 - www.cns-world.com -

Yasal Uyarı