CNS

Birlikte, dünyayı değiştirebiliriz...

Flavonin® Ürün Grubunun Sağladığı Yararlar

Giderek alışılagelmiş kimyasal bazlı ürünler; genel anlamda tehlike içerdikleri, çevre ile uyumluluk göstermedikleri veya endişe verici düzeyde biyolojik direnç mekanizması oluşturdukları gerekçesi ile, eleştirilerin odak noktasını teşkil etmektedirler. Öte yanda ise, yakın zamana kadar “Doğal Çözümler” altında varolan alternatif ürün performanslarının da, yeterli etkililik şiddetini göstermedikleri açıktır.

Flavonin® ürün skalasının geliştirilmesi, intenmeyen mikroorganizmalar ile aktif mücadelede bir dönüm noktası yaratmıştır. Söz konusu ürün grubu altında, çevre ile uyumlu ve mutlak olarak zararsız, ancak dezenfeksiyon ve raf ömrü boyunca koruma amaçlı, yüksek etkililik şiddeti gösteren alternatif bir ürün grubu yaratılmıştır. Sadece Gıda Ürünleri sektöründe değil, Bitki Sağlığı dalında da söz konusu ürün skalası mevcuttur.

Flavonin® Ürün Grubu

  • doğal ve yenilenebilir, gıdaya uygun bileşenlerden elde edilmiştir
  • uygulama dozajlarında insan ve hayvan sağlığına, aynı zamanda çevreye karşı tamamen zararsızdır
  • tamamen biyolojik olarak parçalanır.
  • korosif ve aşındırma etkisi göstermez.
  • biofilm tabakasını tamamen parçalar ve tüm gıda patojenlerine ve istenmeyen mikroorganizmalara karşı yüksek antimikrobiyal etkililik gösterir.

Clean Nature Solutions GmbH - Kamptalstrasse 66 - A-3550 Langenlois / Austria
Tel. +43 2734 32610 - Fax +43 2734 32610-20 - www.cns-world.com -

Yasal Uyarı